Tìm kiếm

Từ khóa:

  ...

  Hình ảnh Lady Spa

  LADY SPA PICTURES

  Hỗ trợ

  Thống kê

  • TÂM

   Mở miệng ai cũng nói tâm
   Nhưng ai biết được tâm nằm nơi đâu
   Tâm ở tim hay trên đầu
   Hay tâm chẳng ở nơi đâu trong mình

    

   ...xem chi tiết

  • TIỀN

   Tiền sinh sự đa mang phiền não,
   Căn nguyên từ lòng bảo người tham.
   Tiền đâu có bảo mình ham?
   Kiếp người ngu muội phải cam ngục tù.

    

   ...xem chi tiết

  Loading...